Niedawno w przestrzeni naszej biblioteki pojawiły się piktogramy. Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego elementem graficznym zwiększono czytelność przekazu oraz ominięto barierę językową. Użycie piktogramów ułatwia też wspomaganie mowy osób upośledzonych i z trudnościami w porozumiewaniu się.
 
 
 
Piktogramy zostały stworzone z projektu "Hajnówka dostępna "
 
 
 
logo projekt