Kolejnym ważnym punktem usługowym i produkcyjnym na mapie naszego miasta była i jest do dziś Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. OSM zasłynęła głównie z produkcji twarogu hajnowskiego i masła - zostały one wpisane na listę produktów tradycyjnych. Ser carski zwyciężył w plebiscycie Podlaska Marka Roku 2012. W sklepie firmowym OSM, znajdującym się przy osiedlu Millenium, wciąż można zaopatrzyć się w jakościowe produkty nabiałowe.

Poniżej zapraszamy do lektury archiwalnych artykułów prasowych z Gazety Białostockiej na temat hajnowskiej mleczarni.

nowoczesna mleczarnia

Tekst nad zdjęciem: Przed dwoma miesiącami w Hajnówce rozpoczęła produkcję jedna z najnowocześniejszych mleczarni w województwie.

Na zdjęciu: fragment nowo uruchomionej mleczarni. [skan czarno-białego zdjęcia prasowego, na którym widoczny jest fragment budynku mleczarni]

 

sery ze znakiem jakości 10.2.1971 

Tekst artykułu: SERY ZE ZNAKIEM JAKOŚCI (10.02.1971, Gazeta Białostocka)

W 1962 roku powstała w Hajnówce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Ona to zapoczątkowała tu rozwój produkcji mleczarskiej. Bo przecież powiat hajnowski nie posiadał żadnych tradycji w tej dziedzinie. Trzeba się było wszystkiego uczyć od początku.

Najpierw skupowano 4 mln litrów mleka rocznie, później 6 mln, a w ubiegłym roku skupiono aż 15.943 mln l mleka. W sezonie największy dzienny skup mleka wynosi 70 tys. litrów. W styczniu tego roku codziennie skupowano około 30 tys. litrów.

W pow. hajnowskim istnieje 70 punktów skupu, 38 zbiorowych dostaw na koszt spółdzielni oraz 25 dostaw bezpośrednich.

Z mleka OSM produkuje się przede wszystkim sery: "Podlaskie" i "Edamskie". Każdego miesiąca smakosze niemal z całej Polski otrzymują około 30 ton tych serów. Sery z Hajnówki posiadają krajowy znak jakości. Taki sam znak ma również produkowane tu masło. 50 proc. produkcji masła (rocznie 537 ton) wysyłana jest za granicę.

W ubiegłym roku - mówi prezes OSM - Andrzej Pryzowicz - nasza spółdzielnia wypracowała zysk w wysokości około 4 mln zł. Było to możliwe dzięki ofiarnej pracy całej załogi, a wśród nich serowarów Antoniego Cegiełki, Kazimierza Jakubowskiego, Eugenii Ślęzak, Antoniego Kopacewicza - majstra produkcji, Mikołaja Bieleckiego - brygadzisty proszkowni. Dobrze również układa się współpraca z kółkami rolniczymi w zwózce mleka.

Zdjęcie nad tekstem: Przygotowania do produkcji serów czyni Kazimierz Jakubowski. [skan czarno-białego zdjęcia prasowego, na którym widoczny jest mężczyzna ubrany na biało i stojący przy kadzi z mlekiem]

Zdjęcie po lewej obok tekstu: W dojrzewalni {skan czarno-białego zdjęcia prasowego, na którym widoczna jest kobieta; trzyma w ręku duży kawałek sera; w tle widoczne są półki, na których leżą dojrzewające sery]

 

hajnowska osm 15.08.1972

Tekst artykułu: HAJNOWSKA OSM DOBRZE PRACUJE (15.08.1972, Gazeta Białostocka)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce poszczycić się może wieloma osiągnięciami. Podstawowe plany produkcyjne wykonywane są co roku z nadwyżką. Ubiegłoroczna wartość produkcji była wyższa w porównaniu z zadaniami planowymi o 4,1 mln zł i wyniosła 70,5 mln zł. O wysokiej jakości produkowanych wyrobów świadczy najlepiej fakt, że dwa podstawowe artykuły - ser i masło zdobyły krajowe znaki jakości. Systematycznie wzrasta skup mleka. Siecią punktów skupu mleka objęty jest cały powiat. W roku ub. OSM skupiła 16 mln 189 tys. litrów mleka, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu do 1962 roku, w pierwszym roku samodzielnej działalności hajnowskiej OSM.

Spółdzielnia wiele uwagi przywiązuje do zwiększenia punktów sprzedaży artykułów nabiałowych. Sprzedażą przetworów mlecznych objęto wszystkie gminne spółdzielnie zaopatrujące teren wiejski.

OSM wiele wysiłku wkłada w organizowanie akcji "Szklanka gorącego mleka". Tradycyjnym zwyczajem zwycięskie w tej akcji szkoły otrzymają nagrody ufundowane przez spółdzielnię. Dobrze układa się również współpraca z kołami gospodyń wiejskich w zakresie popularyzowania hodowli bydła mlecznego według najnowszych metod. Organizowane są na ten temat konkursy i współzawodnictwo.

W roku ubiegłym OSM wspólnie z kołami gospodyń wiejskich ogłosiła w 17 wsiach konkursy higieny obór i produkcji mleka. W wyniku tych konkursów wiele gospodyń wiejskich przekonało się o korzyściach, jakie daje np. dwukrotne bielenie w ciągu roku obór dla bydła, instalowanie w oborach okien, wentylacji, ścieków i zbiorników na gnojówkę, wykonywanie kojców dla cielaków itp.

 

w hajnowskiej osm 2.11.1972

Tekst artykułu: W HAJNOWSKIEJ OSM (2.11.1972, Gazeta Białostocka)

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce powstała w 1962 r. Zakład jest mały i coraz większe kłopoty przysparza mu przerób zwiększonych dostaw mleka.

W ciągu minionego dziesięciolecia skup mleka przez spółdzielnię wzrósł niemal trzykrotnie. jakość produkowanych tu wyrobów jest od wielu lat wysoka. świadczy o tym najlepiej fakt, iż na dwa podstawowe wyroby - ser i masło, spółdzielnia posiada znak jakości.

Działalność OSM nie ogranicza się tylko do skupu i przerobu mleka. Wiele uwagi przykłada się do popularyzacji wśród rolników nowoczesnych metod hodowli. Dobre wyniki uzyskano także w sprzedaży artykułów nabiałowych produkcji OSM w sklepach GS.